zithromax

zithromax open

tylenol pregnancy dose

tylenol and pregnancy mayo clinic redirect

symbicort generic canada

symbicort asthma action plan link

tylenol pregnancy

tylenol and pregnancy

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler rite aid go

 Chân thành cùng đối tác - Phát đạt trong kinh doanh


Danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến

naltrexone buy online

buy naltrexone

viagra weed

viagra weed and alcohol ilcuoreinafrica.org

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

citalopram

citalopram redirect

reminyl

reminyl informedu.com.au

naltrexone buy

naltrexone where to buy blogs1.welch.jhmi.edu

types of abortion procedures

buy abortion pill

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

seroquel 300

seroquel

0903418688
sản phẩm nổi bật
Máy nội soi Tai mũi họng
Máy nội soi Tai mũi họng
Model : CCU-900
Hãng sản xuất : Provix ( Hàn quốc )
Đặt hàng

zoloft

zoloft onderdewatertoren.nl

citalopram

citalopram

desyrel

desyrel restaurantvisuals.com

sertraline 100mg and alcohol

sertraline and alcohol uk go

tadalafil mylan prezzo

tadalafil generico costo

naltrexone shot reviews

naltrexone oral reviews read

canada drug pharmacy coupon

drug coupon click

Bé Néi soi tai mòi häng

·        Model: CCU- 900

·        H·ng s¶n xuÊt  : Provix

·        N­ưíc s¶n xuÊt  : Hµn Quèc

CÊu h×nh chuÈn gåm:

-   Mµn h×nh chuyªn dông cña Hµn Quèc : 01 chiÕc                     

-   Camera - Connector                  : 01 ChiÕc

-   Nguån s¸ng                               : 01 ChiÕc

-   D©y s¸ng                                   : 01 ChiÕc

-   èng néi soi mòi                        : 01 ChiÕc

-   èng néi soi thanh qu¶n             ­: 01 ChiÕc

-   Xe ®Èy chuyªn dông                  : 01 ChiÕc

-   PhÇn mÒm qu¶n lý bÖnh nh©n   : 01 phÇn mÒm

§Æc ®iÓm kü thuËt :

Mµn h×nh :

-         Nguån ®iÖn: 220V, 50Hz

-         Mµn h×nh 14’’ mµu

-         HÖ NTSC/ PAL

-         §é ph©n gi¶i 420TV Lines

-         TÇn sè sö dông: 3.579545 MHz-500Hz

-         KÝch th­ưíc: 365(W)x339(H)x391(D)

·        Camera: CCU- 900

-         Nguån ®iÖn:  220V, 50-60Hz

-         Bé xö lý ¶nh: 1,2,4 Capture (NTSC)

(Cã thÓ chôp ®­îc 1, 2, 4 ¶nh)

-         Camera: color CCD (1/3’’)

-         Tù ®éng c©n b»ng s¸ng

-         §é ph©n gi¶i: 410.000 Pixel

-         TÝn hiÖu kü thuËt sè (Digital)

-         §é nh¹y s¸ng: 0.3 lux

-         TÝn hiÖu ra: Composite

-         §Çu nèi víi èng néi soi

Nguån s¸ng l¹nh

Sử dụng nguồn điện 220V,

-      C«ng suÊt  250 W
-    
Cã thÓ ®iÒu chØnh tõ 0 ~ 250 W
-  Dây sáng
1.8m  ,ống nội soi mũi
đư­êng kÝnh: 4mm,   Dµi: 175mm
-   
Gãc soi: 00

èng soi thanh qu¶n

-         §­êng kÝnh: 8mm

-         Dµi: 185 mm

-         Gãc soi: 700

Xe đẩy chuyên dụng 


Sản phẩm cùng loại
Máy khí dung Medel Pro
Máy khí dung Medel Family
Máy khí dung
Lưu lượng dỉnh kế
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy hút dịch
Máy khí dung Medel Family
Máy khí dung Medel Pro
Máy khí dung Nozomi
Lưu lượng đỉnh kế
Bộ nội soi Tai mũi họng Medvíion
Bộ ghế máy răng
Máy hút dịch 1 bình
Máy khí dung Philip Pro
Thông tin hữu ích
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến công ty Hoàng Phương từ những nguồn thông tin nào ?


Bình chọn Kết quả
Lượt truy cập: 1593715
Online: 6

plavix

plavix read here

prednisolon tabletta

prednisolon hutoncallsme.azurewebsites.net

naltrexone naloxone potency

naloxone vs naltrexone

cialis 20mg predaj

cialis generikum azpodcast.azurewebsites.net

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/01/2006
Email: Hoangphuong0494@gmail.com